MACOR al facebook

Qui som?

MACOR.cat . Maçanet de la SelvaSom un grup de persones de Maçanet de la Selva que hem constituït l’Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda a Malalts del Cor, MACOR.

L’article 2 del nostre estatut diu:
Els fins de l’associació són:

– Donar suport a persones afectades de problemes cardíacs i als seus familiars.
– Fomentar la prevenció de les malalties cardiovasculars.
– Impulsar hàbits de vida saludable.
Cooperar amb els serveis sanitaris locals en ralació a les malalties cardiovasculars o amb altres associacions similars.
Formació de voluntaris, escolars i persones amb inquietuds socials.

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

– Foment de l’exercici físic, tertúlies i conferències, cursos de formació, publicacions, visites a malalts i qualsevol altre activitat dins dels fins previstos.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

f